Gården

Tveta Gård

- gården mellan skog och slätt i Emådalen

Tveta Gård

Tveta Gård ligger 5 km utanför det lilla samhället Mörlunda, 2 mil söder om Hultsfred. Här ligger gården precis på gränsen mellan den djupa skogen och de bördiga fälten i Emådalen.

 

 

Bygden har en lång historia. Tveta finns omnämnt för första gången redan 1315 men den fina medeltida kyrkan är äldre än så, de äldsta delarna bygdes redan under 1100-talet.

Vår släkt kom hit till Tveta 1927 då Gusten Pettersson, vår farfars far köpte gården. Gården har sedan brukats av Gustens son Karl och hans syster Svea med deras familjer. På 1980-talet skedde ett generationsskifte vilket slutade i att Karls son Gunnar tog över gården och idag är det Gunnars son Folke som äger och brukar Tveta Gård.

 

På gården bor många djur. Ladugården rymmer 90 mjölkkor och ca 200 ungdjur och kalvar.

Gården producerar allt grovfoder till djuren själva. Det blir ensilage av gräs och majs som korna och ungdjuren mumsar på. Under sommarhalvåret går djuren ute och betar i de fina hag- och betesmarker som finns kring gården.

 

Kort om oss

Folke Pleijert - ägare och brukare av Tveta Gård. Ansvarar för djurens skötsel.

Folke tog över Tveta gård 2006.

Kristin Pleijert - egen företagare. Ansvarar för försäljning och marknadsföring av köttet.

Kristin är utbildad landskapsvetare och driver, utöver Tveta kött, sitt företag KULTA. Hon bor i Tveta skola tillsammans med sin sambo Samuel och deras barn Gusten och Maja.